Poezii
Romanian Voice
Poeți:
Vasile Alecsandri
Ioan Alexandru
Alexandru Andrieș
Tudor Arghezi
Elena Armenescu
Lucian Avramescu
Ștefan Baciu
George Bacovia
Ion Barbu
Lucian Blaga
Ana Blandiana
Geo Bogza
Iulian Boldea
D. Bolintineanu
Daniel Branzai
Mateiu Caragiale
Mircea Cărtărescu
George Coșbuc
Nichifor Crainic
Mircea Dinescu
Ștefan Aug. Doinaș
Dosoftei
Mihu Dragomir
Daniel Dragan
Mihai Eminescu
Elena Farago
George Filip
Dan Galbina
Octavian Goga
Radu Gyr
Costache Ioanid
Magda Isanos
Nicolae Labiș
Zorica Latcu
A. Macedonski
Vasile Militaru
Ion Minulescu
Maria-Eugenia Olaru
Adrian Păunescu
Dorin Popa
E. Liliana Popescu
Viorica Sălăjeanu
Marin Sorescu
Nichita Stănescu
Jan Lulu Stern
George Topârceanu
Luciana Vaughn
Ienăchiță Văcărescu
Marius Velicescu
Dragoș Vicol
Vasile Voiculescu
Vasile Voiculescu (1884 - 1963)


 1. Amintirea
 2. Contemporan
 3. Dedicație
 4. Despărțire
 5. Doamne
 6. Grai valah
 7. Iubire îmbătrânită
 8. În grădina Ghetsemani
 9. La poarta paradisului pierdut
 10. Noapte de martie
 11. Nu te mira...
 12. Poate
 13. Singurătatea
 14. Stă sufletul fără iubire
 15. Strofe pentru o fată
 16. Sunt culmi înfricoșate
 17. Știu, fără ca să pricep
 18. Trec vremile
 19. Țiparul
 20. CLVIII
 21. CLXXIII
 22. CLXXXIII
 23. CCXIII
 24. CCXXIX
 25. CCXXXV

Inapoi