Poezii
Romanian Voice
Poeți:
Vasile Alecsandri
Ioan Alexandru
Alexandru Andrieș
Tudor Arghezi
Elena Armenescu
Lucian Avramescu
Ștefan Baciu
George Bacovia
Ion Barbu
Lucian Blaga
Ana Blandiana
Geo Bogza
Iulian Boldea
D. Bolintineanu
Daniel Branzai
Mateiu Caragiale
Mircea Cărtărescu
George Coșbuc
Nichifor Crainic
Mircea Dinescu
Ștefan Aug. Doinaș
Dosoftei
Mihu Dragomir
Daniel Dragan
Mihai Eminescu
Elena Farago
George Filip
Dan Galbina
Octavian Goga
Radu Gyr
Costache Ioanid
Magda Isanos
Nicolae Labiș
Zorica Latcu
A. Macedonski
Vasile Militaru
Ion Minulescu
Maria-Eugenia Olaru
Adrian Păunescu
Dorin Popa
E. Liliana Popescu
Viorica Sălăjeanu
Marin Sorescu
Nichita Stănescu
Jan Lulu Stern
George Topârceanu
Luciana Vaughn
Ienăchiță Văcărescu
Marius Velicescu
Dragoș Vicol
Vasile Voiculescu
Lucian Blaga (1895 - 1961)


Note Bibliografice

Poemele luminii (1919)
 1. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
 2. Lumina
 3. Vreau să joc
 4. Pământul
 5. Gorunul
 6. Mugurii
 7. Din părul tău
 8. La mare
 9. Noi și pământul
 10. Liniște
 11. Frumoase mâni
 12. Nu-mi presimți?
 13. Lumina raiului
 14. Trei fețe
 15. Martie
 16. Eva
 17. Izvorul nopții
 18. Ghimpii
 19. Stalactita
 20. Dorul
 21. Vei plânge mult ori vei zâmbi?
 22. Melancolie
 23. Stelelor
Pașii profetului (1921)
 1. Pan
 2. Amurg de toamnă
 3. Veniți după mine, tovarăși!
 4. Vară
 5. În lan
 6. Dați-mi un trup, voi munților
 7. Flori de mac
 8. Tămâie și fulgi
 9. Strigat în pustie
 10. Moartea lui Pan
În marea trecere (1924)
 1. Către cititori
 2. Psalm
 3. În marea trecere
 4. Pluguri
 5. Călugărul bătrân îmi șoptește din prag
 6. Bunătate toamna
 7. Din cer a venit un cântec de lebădă
 8. Sufletul satului
 9. Amintire
 10. Cuvântul din urmă
Lauda somnului (1929)
 1. Biografie
 2. Somn
 3. Paradis în destrămare
 4. Noapte extatică
 5. Tăgăduiri
 6. Încheiere
La cumpăna apelor (1933)
 1. Lumina de ieri
 2. Cântăreți bolnavi
 3. Întrebări către o stea
 4. La cumpăna apelor
 5. Țară
La curțile dorului (1938)
 1. La curțile dorului
Nebănuitele trepte (1943)
 1. Cântec pentru anul 2000
Corăbii cu cenușă
 1. Suprema ardere
 2. În noapte undeva mai e
Cântecul focului (1945 - 1957)
 1. Văzduhul semințe mișca
 2. Glas în paradis
 3. Umblăm pe câmp fără popas
 4. Cântecul focului
 5. Strofe de-a lungul anilor
 6. Iubire
 7. A fost cândva pământul străveziu
Ce aude unicornul (1957 - 1959)
 1. Ce aude unicornul
 2. Catrenele fetei frumoase
 3. Catrenele dragostei
 4. Drumeție
 5. Înscripție pe o casă nouă
 6. Iarbă
 7. Cântec în doi
 8. Oglinda din adânc
 9. Lauda suferinței

Inapoi