Acasă Cultură Poezii Pașapoarte
Romanian Voice
REGAT
INFLAȚIE
REFORMĂ
REPUBLICĂ
EMISIUNI
SPECIALE

TABELE:
Date de Emisie și Semnături:
Regat (1 ~ 20 lei) Inflație Republică
Regat (100 ~ 5000 lei) Reformă Speciale

POZE:
REGAT
1 leu - tip 1 2 lei - tip 1 5 lei - tip 1
20 lei - tip 1 20 lei - tip 2 20 lei - tip 3 100 lei - tip 1 100 lei - tip 2
500 lei - tip 1 500 lei - tip 2 1000 lei - tip 2 1000 lei - tip 3 5000 lei - tip 1

INFLAȚIE
500 lei - tip 3 1000 lei - tip 4 2000 lei - tip 1 5000 lei - tip 2 10.000 lei - tip 2
100.000 lei - tip 1 100.000 lei - tip 2 1.000.000 lei - tip 1 5.000.000 lei - tip 1 20 și 100 lei - 1945

REFORMĂ
20 lei - tip 5 100 lei - tip 4 500 lei - tip 4 1000 lei - tip 5 500 lei - tip 5
20 lei - tip 6 1000 lei - tip 6 1952 - Set Complet 1966 - Set Complet

REPUBLICĂ
200 lei - 1992 500 lei - 1991 500 lei - 1992 1000 lei - 1991/1993 1000 lei - 1998
2000 lei - 1999 5000 lei - 1992/1993 5000 lei - 1998 10.000 lei - 1994 10.000 lei - 1999/2000
50.000 lei -
1996/2000/2001
100.000 lei - 1998/2001 500.000 lei - 2000 1.000.000 lei - 2003 2005/06/08 -
Set Complet

EMISIUNI SPECIALE
Ocupația
Germană
Emisiunile
Ferdinand
Ocupația
Rusă

Toate bancnotele din poze sunt din colecția personală în afara celor de pe ACEASTĂ LISTĂ.