Romanian Voice
REGAT
1 leu
1915-1938 - tip 1
2 lei
1915-1940 - tip 1
5 lei
1914-1929 - tip 1
20 lei
1881-1895 - tip 1
1896-1908 - tip 2
1909-1929 - tip 3
100 lei
1881-1907 - tip 1
1910-1942 - tip 2
500 lei
1916-1920 - tip 1
1924-1938 - tip 2
1000 lei
1881-1906 - tip 1
1910-1933 - tip 2
1934 - tip 3
5000 lei
1931-1940 - tip 1
INFLAȚIE
REFORMĂ
REPUBLICĂ
EMISIUNI
SPECIALE
5000 lei
1931-1940 - tip 1

[serie literă] - 09.1940 - MBR 325a 09.1940 - MBR 325a - [serie literă cu linie]
[serie fracție] - 09.1940 - MBR 325b 09.1940 - MBR 325b - REVERS

03.1931 - SPECIMEN 03.1931 - SPECIMEN
09.1940 - SPECIMEN 09.1940 - SPECIMEN