Romanian Voice
REGAT
1 leu
1915-1938 - tip 1
2 lei
1915-1940 - tip 1
5 lei
1914-1929 - tip 1
20 lei
1881-1895 - tip 1
1896-1908 - tip 2
1909-1929 - tip 3
100 lei
1881-1907 - tip 1
1910-1942 - tip 2
500 lei
1916-1920 - tip 1
1924-1938 - tip 2
1000 lei
1881-1906 - tip 1
1910-1933 - tip 2
1934 - tip 3
5000 lei
1931-1940 - tip 1
INFLAȚIE
REFORMĂ
REPUBLICĂ
EMISIUNI
SPECIALE
5 lei
1914-1929 - tip 1

07.1914 - MBR 31 08.1916 - MBR 32
01.1917 - MBR 33 08.1917 - MBR 35 - [prima emisie]
[doua emisie] - 08.1917 - MBR 35 03.1920 - MBR 36 - [data scrisă mic]
[data scrisă mare] - 03.1920 - MBR 36 11.1928 - MBR 37
09.1929 - MBR 38 07.1914 - MBR 31 - REVERS

02.1917 - MBR 34 02.1917 - MBR 34
02.1917 - MBR 34a 02.1917 - MBR 34a

12.1938 - MBR ~ 12.1938 - MBR ~
12.1938 - MBR 409 12.1938 - MBR 409

03.1920 - SPECIMEN 03.1920 - SPECIMEN
11.1928 - SPECIMEN 11.1928 - SPECIMEN