Romanian Voice
REGAT
INFLAȚIE
REFORMĂ
REPUBLICĂ
EMISIUNI
SPECIALE
1917
Ocupația
Germană
1920
Emisiunile
Ferdinand
1944
Ocupația
Rusă
1920
Emisiunile Ferdinand

10 lei - MBR 405 - SPECIMEN 10 lei - MBR 405 - SPECIMEN
50 lei - MBR 406 - SPECIMEN 50 lei - MBR 406 - SPECIMEN
200 lei - MBR 407 - SPECIMEN 200 lei - MBR 407 - SPECIMEN
2000 lei - MBR 408 - SPECIMEN 2000 lei - MBR 408 - SPECIMEN