Poezii
Romanian Voice
Poeți:
Vasile Alecsandri
Ioan Alexandru
Alexandru Andrieș
Tudor Arghezi
Elena Armenescu
Lucian Avramescu
Ștefan Baciu
George Bacovia
Ion Barbu
Lucian Blaga
Ana Blandiana
Geo Bogza
Iulian Boldea
D. Bolintineanu
Daniel Branzai
Mateiu Caragiale
Mircea Cărtărescu
George Coșbuc
Nichifor Crainic
Mircea Dinescu
Ștefan Aug. Doinaș
Dosoftei
Mihu Dragomir
Daniel Dragan
Mihai Eminescu
Elena Farago
George Filip
Dan Galbina
Octavian Goga
Radu Gyr
Costache Ioanid
Magda Isanos
Nicolae Labiș
Zorica Latcu
A. Macedonski
Vasile Militaru
Ion Minulescu
Maria-Eugenia Olaru
Adrian Păunescu
Dorin Popa
E. Liliana Popescu
Viorica Sălăjeanu
Marin Sorescu
Nichita Stănescu
Jan Lulu Stern
George Topârceanu
Luciana Vaughn
Ienăchiță Văcărescu
Marius Velicescu
Dragoș Vicol
Vasile Voiculescu
Mateiu Ion Caragiale (1885 - 1936)


Note Bibliografice

Pajere (1936)
 1. Clio
 2. Lauda cuceritorului
 3. Prohodul războinicului
 4. Noapte roșie
 5. Călugărița
 6. Boierul
 7. Aspra
 8. Înțeleptul
 9. Cronicarul
 10. Domnița
 11. La Argeș
 12. Trântorul
 13. Curțile vechi
 14. Grădinele amăgirii
 15. Întoarcerea învinsului
 16. Mărturisire
 17. Dregătorul
 18. Dormi
 19. Sihastrul și umbra
 20. Singurătatea

Inapoi