Poezii
Romanian Voice
Poeți:
Vasile Alecsandri
Ioan Alexandru
Alexandru Andrieș
Tudor Arghezi
Elena Armenescu
Lucian Avramescu
Ștefan Baciu
George Bacovia
Ion Barbu
Lucian Blaga
Ana Blandiana
Geo Bogza
Iulian Boldea
D. Bolintineanu
Daniel Branzai
Mateiu Caragiale
Mircea Cărtărescu
George Coșbuc
Nichifor Crainic
Mircea Dinescu
Ștefan Aug. Doinaș
Dosoftei
Mihu Dragomir
Daniel Dragan
Mihai Eminescu
Elena Farago
George Filip
Dan Galbina
Octavian Goga
Radu Gyr
Costache Ioanid
Magda Isanos
Nicolae Labiș
Zorica Latcu
A. Macedonski
Vasile Militaru
Ion Minulescu
Maria-Eugenia Olaru
Adrian Păunescu
Dorin Popa
E. Liliana Popescu
Viorica Sălăjeanu
Marin Sorescu
Nichita Stănescu
Jan Lulu Stern
George Topârceanu
Luciana Vaughn
Ienăchiță Văcărescu
Marius Velicescu
Dragoș Vicol
Vasile Voiculescu
Dimitrie Bolintineanu (1825 - 1872)


Legende Istorice
 1. Apa Bârsei
 2. Cupa lui Ștefan
 3. Domnul Mavrogheni
 4. Fata de la Cozia
 5. Întoarcerea lui Mihai
 6. Mărioara
 7. Mihai la pădurarul
 8. Mihai revenind de la Dunăre
 9. Mircea cel mare și solii
 10. Mircea la bătaie
 11. Moartea lui Mihai Viteazul
 12. Monastirea Putna
 13. Muma lui Ștefan cel Mare
 14. Năvala lui Țepeș
 15. Ștefan la moarte
 16. Un ostaș român închis peste Dunăre
 17. Visul lui Ștefan cel Mare
Reverii
 1. La România
 2. Mireasa mormântului
 3. Muma tânără
 4. Ziua bună la țară

Inapoi