Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REPUBLICA SOCIALISTĂ
1986, 28 noiembrie

Ambasada Romaniei

calatorit:
- Marea Britanie, Belgia, Germania de Vest, Austria, Ungaria

deosebiri:
- Pasaport consular eliberat la Paris. Valabilitatea pasaportului a fost prelungita 8 ani.