Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REGAT
1939, 14 iulie

Bucuresti

calatorit:
- Franta, Italia, Elvetia, Iugoslavia

deosebiri:
- Titularul a fost un traducator si editor cunoscut.