Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REGAT
1917, 10 noiembrie

1917, 10 noiembrie
Administratia Germana in Romania

deosebiri:
- Pasaport eliberat in timpul ocupatiei Germane din primul razboi mondial.
- Aceste pasapoarte erau eliberate intr-un plic cartonat cu aceeasi serie pe el.