Poezii
Romanian Voice
Marin Sorescu
Stege till himlen

En spindeltråd
Hänger från taket
Precis över min säng.
Varje dag märker jag
Hur det kommer allt lägre.
Man skickar till mig till och med
Stegen till himlen - säger jag.
Man skickar mig den från ovan.
Även om jag magrat oerhört mycket
-Jag är bara skuggan av det jag en gång varit -
Tycker jag ändå att mitt kropp
Är för tung
För denna bräckliga stege.
-Själ, gå före du,
Tyst! Tyst!


Tillbaka till Sorescu