Poezii
Romanian Voice
Iulian Boldea
Tăcerea

în sângele nostru tăcerea curge încetișor
în aerul toamnei melodios tăcerea lumii se aude
în vertebrele noastre translucide tăcerea susură rar
în visele noastre încă nevisate tăcerea străluminează amurgul acesta ratat:
în cuvintele poemului tăcerea cu subînțelesurile ei
se strecoară.
uite
pe cerul gurii tăcerea abia
rostită.


Inapoi