Poezii
Romanian Voice
Dosoftei
[Stihuri în stema Moldovei]

"Capul cel de buâr a hiarî vestitî,
Sămneadză putere țărâi nesmintitú.
Pre câtu-i de mare hiara și buiacî,
Coarnele-i pășune la pământ îș pleacî
De pre chip să vede buârul ce-i place
C-ar vrea-n toatî vremea să stea țara-n pace
Domnul Duca vodî de la Hs. are
agiutoriu pre stemî și ferințî tare,
Vinstita cruce și-n ceas de năvalî
a lui Hs. maică îi da sprijineală."

1682

Inapoi