Poezii
Romanian Voice
Maria-Eugenia Olaru
Rugă către Sfânta Vineri

Iartă Măicuță,
călcâiul aprins de miezul pământului!
Setea o potolesc pulberi de fluturi.
Fruntea destăinuie
brațele purtătoare de rod
iar adevărul verde-i lumii blestem
și ochiului meu închisoare de ape...
Cununi n-am știut împleti.
Păzitoare sunt mieilor...


Inapoi