Poezii
Romanian Voice
Iulian Boldea
Panteism

tânărul zeu calcă în picioare roua fragedă a ierbii
mirarea de pe fața lui eternă ca o rază a unui soare viitor
umbletul lui mlădios ce se rostogolește alene în undele timpului
și vocea lui care pipăie depărtările lumii iluminând visele poeților.
zâmbetul lui leneș se răsfrânge
în firul de iarbă în grăuntele de nisip în valul seducător și domol
îmblânzind puterile firii.
nemurirea lui adastă acolo
în friza neterminată
în capitelul cu curbe de marmoră grațios încolăcite
ca o rană vie ca un drum neumblat
ca o veșnicie
netrăită


Inapoi