Poezii
Romanian Voice
Elena Armenescu
Migrații

Barbară, înfiorată de bulgărul aprins
De o putere zeiască
Atinsă de fulgere
Zămislitoare de șoapte
Tandru mă cheamă
mi-arată cărarea
unde cer si pământ se întâlnesc
și fierbunte ca râsul vulcanului
focul dansează-n amurguri
pe creste-n beție.

Ce amețeală, ce dulce potop
Ce nestăvilire zănatică
Ce linii, ce forme alunecă lin
Ca într-o migrare de taine
Dintr-un basm în alt basm
Dintr-un ritm în alt ritm
Dintr-o respirație în altă respirație
Cu extatice înfloriri
Cuibărite
În undele mele barbare.


Inapoi