Poezii
Romanian Voice
Dosoftei
Imnuri

STIH
[PENTRU SFÂNTUL ONISIFOR]
Ai, Onisifore, cai la bună fugă
Cătră Dumnezău, și ai și bună slugă.

STIH
[PENTRU PREACUVIOASA MATRONA]
La viața de veci Matrona-i spodobită,
C-au vis pre lume-n zâsa Domnului svântă.

STIH
[PENTRU SFÂNTUL ANTONIE]
Pre Antonie dumnezăiesc ucig cu lemne,
Ceia ce să-nchină la dumnezăi de lemne.

STIH
[PENTRU SFINȚII HRISTOFOR ȘI MAVRA, UCIȘI PRIN SABIE]
Negrí-nșelăciunea Mavra, tăiaț de lance,
Și cu Hristofor, vede pre Hristos cu pace.

STIH
[PENTRU SFÂNTUL IOAN CEL SCUND]
Micșor Ioan de pre stat să are,
Ce la Dumnezău are cinste mare.

1682-1686

Inapoi