Poezii
Romanian Voice
Elena Armenescu
Dictatura iubirii

De vrei sau de nu vrei
Văzutele și nevăzutele toate
Încolțesc, răsar și cresc
Sub blândețea forței
Sub duioșia înfricoșării
Îndurătoare-neîndurătoare
Liniște neliniștită
Veșnic în alergare
Sacra putere a iubirii
Sub care toate se desăvârșesc
Dar dumnezeiesc!

Uneori parcă sunt
tumultul
memoriei exilate
din muguri în flori

cu ochiul florii văd în fine
cum lumina
din adâncul florii vine
aerul ne caută și
ne respiră
prin celeste-pământene grădini
vântul cosmic ne răsfiră
trecutele- viitoare iubiri

în jocul razei lui cu umbra
soarele ne dansează tandru
pe trupuri, pe gânduri
imperceptibil, perceptibil
amplu
contrariile se apropie, se depărtează
și iarăși seating
se sting
ca din nimic apoi se aprind
cum
nevăzutele și văzutele toate
încolțesc, răsar și cresc
sub sacra putere a iubirii
în care toate se desăvârșesc.

Viul
În puritate se alintă
Nemăsurat, măsurat
Patimă împătimită
Din începuturi plămădită.

Suntem ai Soarelui
Suntem fii ai Pământului
Unde o clipă
Opozițiile se suspendă
Și iarăși se infiripă
Pentru că
Toate nevăzutele și văzutele
Simt în adâncul lor
Cum încolțesc, răsar și cresc
Sub sacra putere a iubirii
În care toate se desăvârșesc
Minunat dar dumnezeiesc.

Timpul nu ne-ar atinge
Binecuvântată fii iubire!
m-aș întoarce și m-aș alătura
celor ce construiesc noul model
omenesc, neomenesc
cu tine, cu el.

Dictatura iubirii este posibilă
Oricând, oriunde
În lumea vizibilă, invizibilă...

Comunicarea
Tăcerea din miezul hohotului
Lumina
Triunghiul înțelepciunii
Izvoditorul razelor genunii
În care râde, râde nestăvilit
Ochiul
Pulsatoriu, aleatoriu
Tăinuit.
Destăinuit
Râde Cel ce Vede
Și cunoaște neîncetat
Cum se naște puritatea din păcat
Cum grandioasele splendori
Micul mare și marele mic
Nemanifestatul manifestat
Căutarea parcă își găsesc aflarea
Și cum
Deodată țâșnesc, se aruncă în mișcare
Mi întâi vgând și vis
Adorareapoi rug aprins de neaflare.

Nevăzutele și văzutele toate
Încolțesc, răsar, cresc și dispar
În văile abisale
Pe crestele mitocondriale
Sub blândețea forței
Sub duioșia îndurării
Sub care toate se desăvârșesc, în
Sacra putere a Iubirii


Inapoi