Poezii
Romanian Voice
Maria-Eugenia Olaru
La icoana Sfântului Antonie cel Mare

Sunetul mării, ajuns lumii prin noapte,
cerc murmurat din treaptă în treaptă,
sau poate febra bătăilor repetate în ușă.
Dar fii-va Lumina adevărul tainic închis într-o scoică!
Iar acum privesc, cu credință și bisturiului alături lucind,
scoica închisă în inima mea.
Acest Adevăr al clipei întru scoaterea la Lumină.
Și așteptând, mă întreb despre rostul Luminii,
pe care mereu, mereu o aștept.
Și fi-va Iubire în gestul acesta!


Inapoi