Poezii
Romanian Voice
Poeți:
Vasile Alecsandri
Ioan Alexandru
Alexandru Andrieș
Tudor Arghezi
Elena Armenescu
Lucian Avramescu
Ștefan Baciu
George Bacovia
Ion Barbu
Lucian Blaga
Ana Blandiana
Geo Bogza
Iulian Boldea
D. Bolintineanu
Daniel Branzai
Mateiu Caragiale
Mircea Cărtărescu
George Coșbuc
Nichifor Crainic
Mircea Dinescu
Ștefan Aug. Doinaș
Dosoftei
Mihu Dragomir
Daniel Dragan
Mihai Eminescu
Elena Farago
George Filip
Dan Galbina
Octavian Goga
Radu Gyr
Costache Ioanid
Magda Isanos
Nicolae Labiș
Zorica Latcu
A. Macedonski
Vasile Militaru
Ion Minulescu
Maria-Eugenia Olaru
Adrian Păunescu
Dorin Popa
E. Liliana Popescu
Viorica Sălăjeanu
Marin Sorescu
Nichita Stănescu
Jan Lulu Stern
George Topârceanu
Luciana Vaughn
Ienăchiță Văcărescu
Marius Velicescu
Dragoș Vicol
Vasile Voiculescu
Lucian Avramescu (n. 1948)


 1. Bună seara, iubito
 2. Afla
 3. Despre ambiția cuiva de a face alt om din mine
 4. Niciodată, iubito
 5. Ia aminte
 6. Ruga de neînsurare
 7. Singurul lucru care contează
 8. Orice
 9. Iluzile
 10. Intrarea în grevă a plămânilor
 11. O lungă bătrânețe
 12. Păstrează restul
 13. Dialog

Inapoi