Poezii
Romanian Voice
Alexandru
Macedonski
Inapoi
Alexandru Macedonski (1854 - 1920)

Note Bibliografice
Născut
14 martie 1854
Bucuresti
Decedat
24 noiembrie 1920
Bucuresti, înmormântat la Bellu
Tabel cronologic
1854 14 martie Nasterea poetului, în Bucuresti, "mahalaoa Precupetii-Noi", al treilea copil al maiorului Alexandru D. Macedonski si al Mariei Macedonski, născută Pârâianu. 3 noiembrie Alexandru D. Macedonski preia comanda Regimentului nr. 3 de infanterie.
1857 (12 iulie) Tatăl poetului primeste brevetul de colonel. Avea 41 de ani.
1858 (1 septembrie) Se naste Vladimir, fratele mai mic al poetului, ultimul copil al sotilor Macedonski.
1859 16 august Generalul Macedonski demisionează din postul de ministru de război. Conflict recent cu Al. I. Cuza, care se adânceste.
1860 august Ca o compensatie, tatăl poetului este numit membru în comisia Scolii militare si presedinte al Comisiei pentru Casa de dotatie a oastei.
1861 Poetul, de constitutie firavă, maladivă, străbate perioade de criză, nervoase, după toate indiciile.
iunie-august Generalul Macedonski este numit seful trupelor din tabăra Floreasca si comandant al garnizoanei Bucuresti.
19 noiembrie Se naste în Bucuresti, suburbia Sf. Dumitru, Ana, viitoarea sotie a poetului, fiica lui Grigore I. Rallet si a Elenei Slătineanu, descendenti din familii boieresti muntene si oltene. Părintii Anei, care nu vor face casă bună, divortând înainte de 1882, s-au căsătorit la 15 ianuarie 1861.
1869 29 noiembrie Alexandru Macedonski obtine un "certificat scolastic" de absolvire a patru clase (în 1867-1868), eliberat de G. M. Fontanin, directorul liceului din Craiova.
1870 30 martie Poetul îsi scoate din Craiova pasaport pentru a merge "în statele Europei pe termen de trei ani la studiu".
iulie Plecare în prima călătorie în străinătate. Soseste la Viena spre a se prepara să intre la Facultatea de litere". Aici boemă si mici escapade sentimentale. Versuri.
26 noiembrie-8 decembrie Alexandru Macedonski debutează în foaia lui G. Barit, "Telegraful român", din Sibiu, cu o poezie intitulată Dorinta poetului, datată: "Viena, 3 dec. 1870, stil nou".
1871 ianuarie Poetul pleacă din Viena, cu destinatia Italia. Intentii de turism delectabil, pe care le pune cu mari satisfactii în practică.
martie Se află în localitatea Riva, pe Lacul de Garda, în nordul Italiei. Reverii. Versuri.
Se înscrie la Facultatea de litere din Bucuresti, ca student în anul I. august Plecare din nou în străinătate, la Geneva. Boemă subtire în continuare. Versuri. Studii mai mult decât problematice.
iarna Plecare din Geneva, din nou în Italia, cu destinatia Florenta.
1872 februarie-aprilie Poetul locuieste la Florenta, Via Magio 12. Puternice impresii turistice si estetice. Prietenie romantioasă cu junele marchiz Ricardo Bergamasco. Confesiuni reciproce.
mai Plecare din Florenta spre Tară, via Venetia, unde face escală. Cu acest prilej vizitează si Lido. Trecere prin Triest. Aduce cu sine un bogat fond emotiv.
28 mai Macedonski soseste în Bucuresti. Ambitii literare.
septembrie Apare volumul de debut Prima verba. Mici ecouri favorabile în presă.
Colaborează cu versuri la "Transactiuni literare si stiintifice" si la "Telegraful"`.
1873 23 mai Publică în "Telegraful"` o violentă poezie antidinastică: 10 Mai.
25 mai Pentru a-l pune la adăpost de urmări, Maria Macedonski îsi expediază fiul din
nou în străinătate. Poetul se îmbarcă precipitat la Giurgiu, cu destinatia Viena.
29-31 mai Trece a doua oară prin Venetia.
iunie Vizitează Stiria si Tirolul. Nu mai ajunge în capitala Austriei. La 20 iulie trece prin Pompei. Impresii italiene memorabile. Întepat de I. L. Caragiale, în "Ghimpele", cu o epigramă, în lipsă.
septembrie Reîntors în tară. Popas recreativ la mosia Adâncata. Poetul străbate un puternic moment afectiv: regăsirea locurilor copilăriei.
14 noiembrie Apare primul număr al ziarului "Oltul", de inspiratie liberală. Director: Al. A. Macedonski. Începe seria atacurilor antidinastice. Abundentă productie de versuri.
iarna Mari supărări financiare în familie. Maria Macedonski, pe punctul de a-si pierde mosiile de zestre. Revoltă interioară a poetului împotriva creditorilor acaparatori.
1874 martie Macedonski înfiintează, cu ajutorul colaboratorilor, societatea literară "Junimea". Convocări regulate în "Oltul".
februarie-aprilie Colaborare la "Familia".
29 iunie Violent editorial antiguvernamental. Poetul începe să fie urmărit pentru delict de presă.
8 iulie Este citat de primul-procuror al Tribunalului Ilfov. I se ia un interogatoriu, fără alte consecinte imediate.
1875 15 ianuarie Invitat să conducă "Revista Junimei". Se retrage de la primul număr, unde publică versuri.
februarie Începe o activă colaborare la "Telegraful". Versuri politice.
15-16 februarie Macedonski publică două cântece antidinastice, stil Beranger: Gângavul politic din timpul domnilor străini si Istoria unui print de peste nouă mări...
24 martie Mandat de arestare lansat împotriva poetului pentru editorialul din "Oltul" (29 iunie 1874). Guvernul are ferma intentie să-i aplice noile dispozitiuni ale codului penal în materie de presă. aprilieArestat la Craiova, la începutul lunii. Adus sub escortă în capitală. Depus la Văcăresti, unde împarte celula cu N. Fleva, "tribunul poporului". Face mereu versuri satirice, vindicative, care apar cu regularitate în "Telegraful". În închisoare trece prin stări de tensiune, alternate cu euforii si visări lucide. Nu ia totusi în tragic detentiunea. mai-iunie Campanie de presă în favoarea sa în "Telegraful". N. Fleva, eliberat între timp, i se asociază în "Alegătorul Liber". Poetul devine "eroul" zilei.
7 iunie Judecat si achitat de Curtea de jurati a Tribunalului Ilfov Pus imediat în libertate.
decembrie Articole cu caracter doctrinar în "Telegraful", în care exprimă si idei republicane.
1876 martie Dezamăgit de liberali - care, venind la guvern, nu-i recompensează sacrificiul - poetul trece de partea dizidentei, condusă de N. Blaremberg.
aprilie Se retrage din redactia "Stindardului".
21 iulie Este numit director al Prefecturii judetului Bolgrad. Va gira, cu titlu provizoriu, si functia de prefect. Îsi ia serviciul în primire cu mari ambitii administrative. De unde conflicte cu autoritătile si factorii politici locali, inclusiv cu noul prefect, cu care polemizează în presă.
19 septembrie Silit să demisioneze în urma încălcării instructiunilor confidentiale ale primului-ministru I. C. Brătianu cu privire la trecerea peste frontieră a "voluntarilor" rusi în drum spre Serbia.
noiembrie Colaborare efemeră la "Revista contemporană", de orientare antijunimistă.
1877 aprilie Începe să scoată, cu sprijin din culise, "Vestea", "cel întâi ziar ce s-a vândut în Bucuresti cu cinci centime".
14 iunie Numit de C. A. Rosetti în postul de controlor financiar al judetului Putna. Primeste stirea cu mari sarcasme: "incalificabilă". Refuză "nostima functiune".
august-septembrie Polemici în presă în legătură cu atitudinea luată în această împrejurare si cu orientarea politică a"Vestei", ziar de inspiratie "obscură".
septembrie Devine "director-proprietar" al acestei foi. Reconciliere precară cu liberalii, în urma "încheierii păcii", ce "adusese o liniste un fel de împăciuire între partide".
1877-1879 Colaborări intermitente la "Familia".
1878 Scoate o nouă foaie, efemeră, "Dunărea". În această perioadă, care durează cam doi ani, poetul "lansează" si alte ziare: "Plevna", "Fulgerul", "Trăsnetul", din care nu s-au păstrat exemplare.
8 martie Conferintă la Ateneu: Miscarea literară din cei din urmă zece ani. Trezire a vocatiei de "magistru". Simte impuls de a da directive literare. Fermă orientare antijunimistă.
14 octombrie Rămas fâră întrebuintare, poetul solicită lui M. Kogălniceanu un post de atasat de legatie. "Cunosc, dle ministru, limba franceză, germană si italiană etc."
13 noiembrie Numit director al Prefecturii judetului Silistra-Nouă, cu resedinta la Cernavoda. Activităti administrative, dar mai mult poetice. Excursii arheologice, impresionat îndeosebi de locul denumit Hinovul, care-i inspiră versuri libere. Sunt printre primele în poezia europeană.
1879 24 martie-9 aprilie Functia încetează prin desfintarea judetului Silistra.
12 aprilie Numit administrator al plasei Sulina. Debarcă si în Insula Serpilor. Mari emotii de ordin senzorial si estetic, transfigurate ulterior în Lewki si Thalassa. Numit inspector financiar.
1880 ianuarie-aprilie Scoate "Tarara", ziar satiric de format mic, violent antidinastic si antiliberal.
20 ianuarie Apare primul număr din "Literatorul". Orientare antijunimistă. Continuitate ideologică heliadistă. Antiburghezism declarat: a nu fi abonat este "semn de burtă-verdism". Nucleul viitoarei scoli macedonskiene. Polarizare de discipoli, întruniti curând în cenaclu. Apropiere de V. A. Ureche, printr-un schimb de scrisori, cooptat patron literar. Cultivat intens. Relatii tot mai strânse.
15 noiembrie Premiera pieselor Iades si Unchiasul Sărăcie. Distributie strălucită (A. Romanescu, St. Iulian, C. Nottara, A. Demetriad). Succes. Publicate în "Literatorul": 15 ianuarie-15 februarie, respectiv: 15 martie-15 aprilie 1881.
1881 14 iulie Premiera piesei 3 Decembrie. S-ar fi auzit "plânsete în sală". Publicată, în august, în "Literatorul". Alte ambitii teatrale: versiunea românească a piesei lui Shakespeare Romeo Julieta.
noiembrie Aparitia volumului Poezii (pe copertă: 1882). Ecouri imediate favorabile în presă, cu exceptia "Convorbirilor literare".
septembrie 1881-martie 1882: Decorat de V. A. Ureche, ministrul cultelor si al instructiunii publice, cu medalia Bene Merenti, clasa I, "pe care n-o avea pe atunci decât V. Alecsandri". Mare satisfactie morală.
decembrie Apropiere efemeră de "Junimea". Schimb protocolar de scrisori cu Titu Maiorescu. Macedonski participă la câteva sedinte ale "Junimii". Citeste aici Noaptea de noiembrie. Solicită si i se acceptă de către Maiorescu dedicatia volumului de Poezii.
1882 15 iunie Se votează statutele societătii "Literatorul", sub presedintia de onoare a lui V. A. Ureche.
iulie Polemică cu V. Alecsandri, atacat în legătură cu obtinerea marelui premiu al Academiei Române. Fază de violentă iritare antijunimistă, tradusă printr-o diatribă în versuri, Viap de apoi.
septembrie Publică, în "Literatorul", piesa într-un act Cuza-vodă, recrudescentă a sentimentelor sale antidinastice. Numit de V. A. Ureche "comisar extraordinar al Ministerului Cultelor si Instructiunii Publice". Inspector al monumentelor istorice. Functie "nommement cree" pentru poet, retribuită cu 1.000 de lei lunar.
1883 10 februarie Căsătoria civilă a lui Alexandru Macedonski "cu domnisoara Ana Rallet-Slătineanu, coborâtoare din Ghika, din Slătineni, din Câmpineni" "o căsătorie de înclinatiune", 32.000 de lei aur dotă, 14.000 numerar.
24 februarie Căsătoria religioasă. Eveniment monden al capitalei. Numeroase omagii literare, în frunte cu ale societătii "Literatorul".
iulie Nefericita epigramă împotriva lui Eminescu, punct culminant al unor animozităti si polemici mai vechi, cu atacuri dure de ambele părti.
august Articolullui Gr. Ventura, Un homme mort, din "L'Independance roumaine", dezlăntuie o violentă campanie de presă. Defectiuni si dezavnări ale discipolilor. Destrămarea societătii "Literatorul".
1884 februarie (?) Se naste primul copil al sotilor Macedonski, George.
1885 27 ianuarie "Literatorul" anuntă retragerea poetului.
17 martie "Literatorul" îsi încetează aparitia.
7 aprilie Întreruptă în urma atacului concentric din presă, publicatia reapare, condusă de Th. M. Stoenescu, cu titlul "Revista literară". Subtitlul "Literatorul" se păstrează, apoi dispare la 26 mai. Poetul tenace încearcă totusi refacerea prestigiului.
21 aprilie Se naste Alexis, viitor pictor. Studii în Italia si la Paris (1906-1912). După război, se expatriază în sudul Frantei, apoi în Baleare. Ereditate artistică nebuloasă. Aspiratii cosmopolite.
1886 Moare George, primul său copil.
noiembrie-decembrie Reapare "Literatorul" (două numere).
1887 aprilie-mai "Literatorul", un număr.
octombrie Colaborare la "L'Express-Orient", foaia ambasadei tariste din Bucuresti.
noiembrie Scoate "Revista independentă". Program estetic (Introducere). Revenire în politică prin comentarii de actualitate ("Revista politică", "Buletinul politicii externe"). Orientare antigermană. Proiectul de a scoate din nou "Literatorul", sub directia lui B. P. Hasdeu si cu sprijin financiar din partea lui Victor Bilciurescu ratează.
1887-1888 Lipsuri materiale tot mai acute. Noi schimbări de domicilu. Tentative infructuoase de reapropiere de Titu Maiorescu.
1888 6 martie-10 aprilie Editează, cu bani pusi la dispozitie de "opozitia unită", bisăptămânalul "Stindardul tării", zece numere, de tinută antimonarhică.
aprilie-mai Scoate "România literară", împreună cu B. Florescu, unde colaborează până în august.
17 iunie Se naste Nikita, cel de al doilea fiu rămas în viată. Vag literat si chimist amator. Inventatorul "sidefului artificial".
1889 primăvara Numit într-o comisie însărcinată cu reorganizarea "Monitorului oficial" si a"Imprimeriei statului", împreună cu A. Cantacuzin, G. Manolaki-Costachi Epureanu, Vintilă C. A. Rosetti si C. Erbiceanu. decembrie Începe să colaboreze la "Românul", cu rubrica "Viata bucuresteană".
1890 ianuarie-aprilie Continuă colaborarea la "Românul".
iunie-octombrie Reapare "Literatorul" (trei numere). Ciclu de "idile brutale". Poetul tine cenaclu la Cafeneaua Fialkowski.
1891 Colaborare la "Revista literară". Continuă "idilele brutale".
1892 aprilie Tentativă de a iesi din umbră printr-o serie de conferinte la Ateneu. V. A. Ureche, solicitat în acest sens.
15 iunie-15 decembrie Reapare "Literatorul" (7 numere).
15 iulie Articol în "Literatorul" despre Poezia viitorului. Manifest simbolist.
1893 15 ianuarie-15 martie "Literatorul" (nr. 8-10).
15 aprilie "Literatorul" (nr. 11) are ca directori: "principesa" Maria D. Ghica si poetul.
28 decembrie Premiera piesei Saul, scrisă în colaborare cu Cincinat Pavelescu.
1894 ianuarie-mai (?) Continuă "Literatorul" (trei numere).
1895 februarie (?) Reapare "Literatorul" (două numere).
martie Apare volumul de versuri Excelsior, dedicat lui Gr. M. Sturza, "Beizadea vitel". Numeroase dedicatii sustinătorilor săi materiali. Republică aci piesa Cuza-vodă, cu un adaos antidinastic.
noiembrie Recenzie ironică la Excelsior de I. L. Caragiale.
15 decembrie Lungă scrisoare-memoriu lui Gh. C. Cantacuzino, potentat liberal. Stil patetic solicitant.
1896 mai Amestec pasional în "afacerea" caterisirii mitropolitului Ghenadie, motiv de agitatie opozitionistă si antidinastică. Poetul vrea să ia cuvântul la o întrunire la "Dacia".
4 noiembrie Se naste Constantin-Hyacint, cel de al patrulea fiu. Viitor actor.
1897 1 ianuarie Încetează "Liga ortodoxă". Ghenadie capitulard în fata guvernului, campania îsi pierde obiectul. A doua editie din Excelsior. Apare volumul de versuri franceze Bronzes. Dedicatii românesti si străine. Exemplare omagiale expediate lui Pierre Loti, Josephin Peladan, Albert Mockel, Pierre Quillard etc. Recenzie în "Mercure de France".
1898 februarie Sosirea lui Sâr Peladan la Bucuresti. Macedonski si întreg cenaclul îi oferă o receptie zgomotoasă. Legătură personală cu ilustrul "mag" franco-asiro-babilonian.
aprilie Serbare literară în scopul tipăririi operelor. "Festivalul" devine tot mai mult unul din expedientele macedonskiene tipice. Publică pamfletul Falimentul clerului ortodox român.
1899 20 februarie Reapare "Literatorul"`.
ianuarie Discipolii proiectează o serbare comemorativă de 30 de ani de activitate literară. Familiarii cenaclului: M. Demetriad, Al. Obedenaru, C. Cantilli, D. Casselli, Russe-Admirescu, Dragomirescu-Ranu. În 1896, o scurtă perioadă, Tudor Arghezi si Gala Galaction. Cultul poetului, întretinut prin reviste obscure, moderniste: "Carmen" (1898), "Viata nouă" (1898), "Revista modernă" (1897-1901), "Pagini alese" (1903), "Paloda literară" (1904).
10 iunie Reaparitia "Literatorului" încetează.
1900-1901 Cenaclul, instalat la Cafeneaua Kubler, sfidează grupul de la "Semănătorul"`. Dintre adepti: Al. Bogdan-Pitesti, Stefan Petică, I. C. Săvescu, M. Demetriad, Al. Obedenaru, D Karnabatt, pictorul Stefan Luchian, Vermont, N. Petrescu.
1901 7 ianuarie Conferintă la Ateneu despre Romantism.
28 octombrie Apare primul număr din ziarul "Forta morală". Noi campanii vindicative împotriva lui I. L. Caragiale si a unor scriitori ardeleni. Izbucnirea "afacerii Caion".
decembrie Sprijin propagandistic acordat lui Caion. Se înscrie, împreună cu fratele său, ca apărător în procesul de calomnie intentat de I. L. Caragiale. Incepe să traducă Faust. Încercări de reapropiere de liberali, prin Spiru Haret, solicitat si financiar. Bolnav.
1902 ianuarie Atacurile necontrolate, pur pasionale, împotriva lui I. L. Caragiale continuă.
15 februarie Conferintă la Ateneu despre Teatru literatură. Fundează, cu Gr. Tocilescu, M. Demetriad, N. I. Apostolescu si Caion, Societatea oamenilor de litere, care devine Societatea oamenilor de litere si stunte din România. Apare Cartea de aur, culegere de schite si nuvele. Finantată, în parte, de Jean Th. Florescu, om politic si discipol literar al poetului în tinerete.
1903 27 aprilie Moare Maria Macedonski, mama poetului. Colaborare la ziarele "Românul" si "Observatorul". Articol-program (Spre ocultism) la revista "Hermes", scoasă de Al. Petroff. Zvonuri de expatriere.
1904 martie Reapare "Literatorul" (pe copertă totusi si "1903") Două numere.
20 octombrie Dezamăgit de liberali, poetul se înscrie în partidul conservator. Colaborare la "Liga conservatoare".
1904-1905 Frecventează "Cercul analelor". Interesat de noi debutanti. 1905 iunie Confirmat "cercetător de documente istorice cu privire la mănăstiri". Trecut în buget la Administratia Casei Bisericii.
iulie Colaborare la "Liga conservatoare".
1905-1906 Compozitia cenaclului modificată în parte prin noi seduceri: Al. I. Stamatiad, M. Cruceanu, E. Sperantia, Gr. Gregorian, M. Demetriad. Interior modest, transfigurat de poezie.
1 aprilie Confirmat prin decret "cercetător de documente istorice". Intuitii si cercetări diletante despre constitutia materiei, natura electricitătii, propagarea luminii în vid, consemnate în manuscrise sub titlul Paradaxe utopii stiintifice.
1907 ianuarie Scrie la "Viata izraelită".
6 martie Comunicare prezentată la "Societe astronomique de la France".
4 iulie Devine membru la "Societe astronomique de la France", la propunerea lui Camille Flammarion.
1908 martie-mai Planuri de plecare "definitivă", orgolioasă, din tară.
septembrie Scoate un număr unic din "Revista de critică si literatură".
1909 26 iulie-27 septembrie Scrie la "Biruinta" articole în chestiunea izraelită. Acceptă salarizări diverse în vederea plecării.
iulie Brevetează cu Cristea A. Simionescu, directorul "Biruintei", o inventie: un aparat de stins cosurile.
august-noiembrie Colaborare la "Vocea dreptătii". Gând de expatriere limpede exprimat (22 noiembrie).
13 septembrie Devine director la "Vocea dreptătii", editată de Mauriciu Schwartz.
1910 Apare "Revista clasică", număr unic. Actiuni de reclamă pentru lansarea inventiei lui Nikita: "sideful artificial".
august Proiect de plecare iminentă, "pentru totdeauna", în Franta, în vederea exploatării "epocalei" inventii. De asemenea, pentru lansarea piesei Le Fau?, de curând terminată. Aspiratii de glorie europeană.
4 octombrie Însotit de Nikita si Oreste, poetul pleacă la Paris. Ruta obisnuită, prin Italia.
25 decembrie Prima recunoastere critică a operei lui Macedonski. Notă elogioasă de Mihail Dragomirescu în "Convorbiri critice".
1912 februarie Elogiat de discipoli (Al. T. Stamatiad, M. Cruceanu) în "Rampa", cu prilejul anchetei literare despre literatura nouă. Nou prilej pentru admiratori de a-i repune numele în circulatie.
24 februarie I se ia un interviu, din tară, pentru "Rampa": D. Macedonski despre literatura română.
28 iunie In drum spre tară, din Laiz-Sigmaringen, trimite presei o scrisoare publică la moartea lui Caragiale, "superior lui Mark Twain".
iulie Reîntors acasă după o absentă de aproape doi ani.
octombrie Apare, cu sprijinullui Ion Pillat si Horia Furtună, volumul Flori sacre.
1913 În "Rampa" si "Flacăra" încercări sustinute de a-l readuce în literatură si în constiinta publică.
septembrie (început) Revenit în tară, prin Italia, cu escală la Venetia. La înapoiere, epocă de strălucire a cenaclului, str. Dorobanti 23. Ceremonial nocturn. "Tronul poetului." Daruri simbolice. Participanti: Oreste, Horia Furtună, Al. T. Stamatiad, Al. Dominic, Al. Mosoiu, G. Stratulat, M. Romanescu, I. Pavelescu, N. N. Hârjeu, G. Bacovia, N. Davidescu, I. Pillat, Tudor Vianu, Adrian Maniu, I. Peltz (în ultima fază).
1914 februarie-mai Colaborează la "Dreptatea", ziar liberal. Se pronuntă pentru neutralitate. Declaratii publice antifranceze. Restructurare a constiintei: Franta, "patria intelectualilor", i se pare în decadentă, iremediabil coruptă de spiritul burghez. Incepe să lucreze la versiunea românească a "marii epopei", Thalassa.
1915 Ia cuvântul la o întrunire progermană. Singularizarea face progrese.
27 septembrie Scoate "Cuvântul meu", zece numere, "organ al intelectualilor", foaie militantă în favoarea neutralitătii, evident progermană.
29 noiembrie "Cuvântul meu" îsi încetează aparitia. Mare izolare socială si morală. Derută interioară dureroasă.
iarna Atac grav de anghină pectorală.
1916 6 februarie Reapare la "Flacăra". Incepe să i se publice Thalassa, Marea epopee, versiunea română, refăcută, a lui Le calvaire de feu.
iunie Publică primul ciclu din Poema rondelurilor.
14-27 august Tine un jurnal intim, Războiul tării. Perioadă de mare febră interioară. "Caz" de constuntă.
august Începe să lucreze la Moariea lui Dante Alighieri, simbolizare a dramei propriei sale existente. Paralel, scrie si o versiune franceză.
1917 Mari lipsuri sub ocupatie.
1918 mai Pamflet literar, Zaherlina în contznuare, împotriva lui E. Lovinescu, 0. Taslăoanu, Ovid Densusianu si în genere contra ultimei serii de detractori. Spiritul inconformist, combativ, ireductibil, viu până la capăt.
29 iunie Reaparitia "Literatorului". Revista devine organul "grupării intelectuale". Sustine candidatura lui N. N. Hârjeu în alegerile pentru constituantă. Candidează si poetul, ambii fără succes. Din nou orientare progermană inoportună, lipsită de prudentă.
22 septembrie Moare Vladimir Macedonski, fratele poetului.
noiembrie Ovid Densusianu 11 propune membru al Academiei Române. Îi retrage candidatura când află de articolul poetului despre Feldmaresalul Mackenzen.
decembrie Reorientare patriotică după victorie. Entuziast "În preziva celeilalte Românii". Visuri grandioase de reconstructie natională, morală si materială.
1919 ianuarie-februarie Dezavuări neplăcute din partea unor discipoli. Atacat violent în presa nationalistă. Disculpări dramatice, sincere, în articolul Câteva cuvinte pentru dl. Iorga.
26 februarie Moartea Elenei Rallet-Slătineanu, mama Anei Macedonski, sotia poetului.
martie-decembrie Noi compuneri si publicări de Rondeluri. Scrie Mustrări postume către o generatie neîntelegătoare, testament spiritual, apărut postum. Boala de inimă face progrese.
1920 ianuarie-iulie Ultima serie de Rondeluri. Poetul compune cele din urmă versuri.
februarie Transcriere febrilă a operei în vederea "editiei definitive". Pensionat pentru limită de vârstă.
martie "Cazul Macedonski" dezbătut favorabil si în presă.
19 mai Încheie transcrierea si revizia poeziilor pentru editia "nec varietur".
iulie-august Numit de Octavian Goga, ministrul cultelor si artelor, sef de birou clasa I. Socotindu-se retrogradat, refuză demn această "ofensă".
septembrie Tintuit definitiv la pat.
14 noiembrie Apare în "Universul literar" ultima poezie tipărită de Macedonski în timpul vietii: Rondelul apei din ograda japonezului.
23 noiembrie Agonie. Consult medical decisiv.
23-24 noiembrie Pelerinaj emotionant de discipoli la patul muribundului.
24 noiembrie Poetul moare inhalând parfum de trandafiri, cerut cu aviditate.
27 noiembrie Înmormântarea poetului la Cimitirul Bellu.


Inapoi