Cultură
Romanian Voice
Dosoftei
Inapoi
Mitropolitul Dosoftei (1624 - 1693)

Note Bibliografice
Născut
1624
Suceava, Moldova
Decedat
13 decembrie 1693
Zolkiew, Polonia (azi Nesterov, Ucraina)
Pe scurt
Din botez numit - se pare - Dimitrie Barilă.
A învățat la Iași, probabil la Colegiul întemeiat în 1640 la mânăstirea "Sf. Trei lerarhi", apoi la școala Frăției ortodoxe din Lvov, unde a faăcut Studii umaniste și de limbi.
Călugărit la Probota (c. 1648), sub numele Dosoftei, a fost ales episcop la Huși (1658-1660) și Roman (1660-1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 și 1675-1686); în toamna anului 1686 a fost dus în Polonia de oștile regelui Jan Sobieski, unde a rămas până la sfârșitul vieții.
A fost unul dintre cei mai mari cărturari din trecutul nostru, fiind primul poet național, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător din literatura dramatică universală și din cea istorică în românește, primul traducator al cărților de sltijbă în româește în Moldova, primul cărturar român care a copiat documente și inscripții, unul dintre primii cunoscători și traducători din literatura patristică și post patristică la noi și care a contribuit la formarea limbii literare românești.

Lucrări tipărite:
Psaltirea în versuri, Uniev 1673, cu peste 500 p., și 8634 de versuri (la un loc cu Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)
Dumnezeiasca Liturghie, Iași, 1679 (ed. a Ii-a, Iași, 1683);
Psaltirea de-nțeles, Iași, 1680 (text paralel: slavon și român);
Molitălvnic de-nțeles, Iași, 1683, având, după prefață, un Poem cronologic despre domnii Moldovei, cu 136 versuri;
Parimiile preste an, Iași, 1683, având tipărit din nou.
Poemul cronologic, cu mici adaosuri și modificăriș Viața și petriaceria sfinților, 4 vol Iași, 1682- 1686, lucrare de compilație, după izvoare bizantine (Simeon Metafrast, Maxim Margunios) și slave.


Inapoi