Cultură
Romanian Voice
Povești
Povesti
Ion Creangă (1821-1889)

Note Bibliografice
Născut
1 martie 1837
Humulești, județul Neamțului
Decedat
31 decembrie 1889
Iași
Tabel cronologic
1837 1 martie S-a născut, după cum a mărturisit într-o schiță de autobiografie, Ion Creangă ,în satul Humulești, județul Neamțului, Plasa de Sus, din părinți români: Ștefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulești și soția sa Smaranda.
1839 10 iunie Data nașterii lui Ion Creangă după metrica satului Humulești.
1846 Septembrie Ion Creangă începe cursul primar în satul natal, la școala înființată de preotul Ion Humulescu (Nemțeanu) cu dascălul Vasile a Ilioaiei (Vasilcăi).
1848 Ion Creangă trece la școala învățătorului Neculai Nanu din Broșteni.
1853 Creangă termină clasa a treia primară la școala publică de la Târgul Neamț, avându-1 ca profesor pe Isaia Teodorescu ("popa Duhu").
1854 Creangă, numit acum Ion Ștefănescu, termină clasa a patra, și toamna se înscrie la școala de catiheți din Fălticeni ("fabrica de popi").
1855 6 noiembrie Ion Creangă este admis în anul al II-lea la seminarul din Socola.
1858 Ion Creangă absolvește cursul inferior al seminarului.
1859 5 noiembrie Poporăni de la biserica Patruzeci de sfinți din Iași dau mărturie lui Ion Creangă spre a fi hirotonisit preot.
1860 26 octombrie Îl găsim înscris ca student în anul I la Facultatea de teologie din Iași.
1864 Absolvind un an de studiu la Institutul normal vasilian, Creangă se înscrie la concursul pentru ocuparea postului vacant de institutor la secțiunea a II-a a clasei întâi de la școala primară vasiliană Trei Ierarhi. La 13 noiembrie primea decretul de numire în post.
1865 10 ianuarie Ion Creangă își începe activitatea de institutor.
1868 În august apare Metoda nouă de scriere și citire pentru uzul clasei I primare de Ion Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, V. Răceanu și A. Simionescu.
1870 20 octombrie Creangă este mutat la Școala sucursală primară de băieți nr. l din Iași (mahalaua Sărărie).
1871 Dat în judecata consistoriului, în septembrie, pentru conduita sa, e oprit de la "lucrarea diaconiei" "până va da probe de îndreptare". Era învinuit de a fi mers la teatru, de a fi tras cu pușca asupra bisericii, de a trăi mai mulți ani despărțit de soție și de a se fi tuns.
Apare Învățătorul copiilor - carte de citit în clasele primare de ambele sexe cu litere, slove și buchi, cuprinzând învățături morale și instructive de C. Grigorescu, I. Creangă și V. Răceanu.
1872 Apare a doua ediție a Învățătorului copiilor.
1874 Apare ediția a III-a a Învățătorului copiilor.
1875 Numit într-o comisie de examinare a cărților didactice din IaȘi, Mihai Eminescu face cunoștință cu Ion Creangă.
Introdus de Mihai Eminescu la "Junimea", Ion Creangă publică în "Convorbiri literare" Soacra cu trei nurori (1 octombrie) și Capra cu trei iezi (decembrie).
1876 Apare Povățuitoriu la citire prin scriere după sistema fonetică de Gh. Ienăchescu și Ion Creangă, iar în "Convorbiri literare" - poveștile Punguța cu doi bani (1 ianuarie), Dănilă Prepeleac (1 martie) și Povestea porcului (1 iunie).
1877 Creangă tipărește întâi în broșură, apoi în "Convorbiri literare" nuvela Moș Nichifor Coțcariul. În revistă apar Povestea lui Stan Pățitul (1 aprilie) și Fata babei și fata moșneagului (septembrie).
1878 Apar în "Convorbiri literare" Ivan Turbinca (1 aprilie), Povestea lui Harap-Alb (1 august), Povestea unui om leneș (octombrie).
1879 Apare Geografia județului Iași de V. Răceanu, Gh. Ienăchescu și Ion Creangă.
1880 În "Albumul macedo-român" apare anecdota Moș Ion Roată și Unirea.
1881 În "Convorbiri literare" apare prima parte a Amintirilor din copilărie. În aprilie apare partea a doua a Amintirilor. În "Convorbiri literare" (1 noiembrie) vede lumina tiparului nuvela Popa Duhu.
1882 În "Convorbiri literare" se publică partea a treia a Amintirilor din copilărie.
1883 Ion Creangă dă publicității nuvelele Cinci pâini și Moș Ion Roată și vodă Cuza.
1888 Creangă citește în Cercul literar al lui Beldiceanu ultima parte a Amintirilor din copilărie.
1889 31 decembrie În urma unui atac de epilepsie, Ion Creangă se stinge din viață.
1890 2 ianuarie Ion Creangă este înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași. Apar Scrierile lui Ion Creangă, vol. I, cuprinzând Poveștile și Moș Nichifor Coțcariul.
1892 Apar Scrierile lui Ion Creangă, vol. II, cuprinzând Amintiri din copilărie, Popa Duhu, Cinci pâini, Moș Ion Roată și Unirea, Moș Ion Roată și Cuza-vodă, Poezii poporane, Poezii proprii, Cuvinte, rostiri.


Inapoi