Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REPUBLICA SOCIALISTĂ
1985, 22 iulie

Ministerul de Interne

calatorit:
- Israel, Germania de Vest/Est, Cehoslovacia, Ungaria, Olanda, Franta, Egipt

deosebiri:
- La pagina 23 se afla viza valabila pentru "toate tarile", oferita dupa revolutie.