Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REPUBLICA SOCIALISTĂ
1979, 16 octombrie

Ministrul Afacerilor Externe

calatorit:
- China, URSS, Mongolia, Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Seychelles, Italia, SUA.

deosebiri:
- Pasaport diplomatic eliberat de Ministrul Afacerilor Externe RSR.
- Pasaportul a fost stampilat ultima oara la New York, SUA, titularul fiind acceptat ca refigiat.