Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REGAT
1937, 30 aprilie

Bucuresti

calatorit:
- Danemarca, Norvegia, Suedia, Germania, Polonia, Ungaria

deosebiri:
- Industrias care a vizitat tarile nordice.