Romanian Voice
PRINCIPATE /
REGAT

1859 - 1912
REGAT
1912 - 1932
REGAT
1932 - 1947
REPUBLICA
POPULARĂ

1948 - 1965
REPUBLICA
SOCIALISTĂ

1965 - 1989
REPUBLICĂ
1990 - prezent
REGAT
1933, 18 iulie

Paris, Franta

calatorit:
- Franta, Italia, Iugoslavia

deosebiri:
- Pasaport consular eliberat la Paris, Franta, pentru un student calatorind in Romania.